campusList mainMenu contents

HỌC HTML DỄ DÀNG VỚI 17 THẺ CƠ BẢN

read : 1212 2019.08.09

Thẻ, hay còn được gọi là Tags, là những dòng lệnh khi bạn muốn trang web thực thi lệnh nào đó. Nếu bạn biết 17 thẻ sau đây, việc tạo một trang web cơ bản từ đầu hoặc tinh chỉnh mã do một ứng dụng tạo ra như WordPress là hoàn toàn có thể.

Thẻ

Bạn sẽ cần thẻ này khi bắt đầu tạo một tài liệu HTML, đảm bảo rằng một trình duyệt biết nó đang đọc HTML. Mặc dù đây thực sự không phải là một thẻ HTML, nhưng biết được thì vẫn tốt hơn.

 

 

Thẻ

Thẻ

Tương tự như thẻ , thẻ cũng có nhiệm vụ nói với trình duyệt rằng nó đang đọc HTML. Và khi kết thúc tài liệu HTML này, bạn sẽ thêm thẻ .

Thẻ

Đối với các trang cơ bản, thẻ sẽ chứa thẻ tiêu đề của bạn.

Thẻ </h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Đây là thẻ chứa định nghĩa hoặc mô tả trang của bạn. Hãy đặt tiêu đề của bạn vào thẻ này, và kết thúc bằng </ title>.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box; margin-left: 40px;"><head><br style="box-sizing: border-box;"><title>Tên trang

 


Đó cũng là tên sẽ được hiển thị dưới dạng tiêu đề ở mỗi tab khi nó được mở trong một trình duyệt.

Thẻ <title>

Thẻ </span></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: "Roboto Slab", sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thẻ <meta></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Cũng giống như thẻ tiêu đề <title>, thẻ <meta> thường được sử dụng để xác định mô tả trang (description), từ khóa (keywords), tác giả của văn bản (author), và đặc biệt là viewpot (chế độ xem), khai báo rằng trang của bạn có thể đọc tốt trên mọi thiết bị, cả di động lần máy tính để bàn</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box;"><meta name="description" content="A basic HTML tutorial"><br style="box-sizing: border-box;"><meta name="keywords" content="HTML,code,tags"><br style="box-sizing: border-box;"><meta name="author" content="Dann Albright"><br style="box-sizing: border-box;"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></p></blockquote><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: "Roboto Slab", sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thẻ <body></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thẻ này cung cấp nội dung chính cần hiển thị trên trang web</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box;"><body><br style="box-sizing: border-box;">Nội dung muốn hiển thị trên website<br style="box-sizing: border-box;"></body></p></blockquote><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: "Roboto Slab", sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thẻ <h1>, <h2>, <h3> </h2><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thẻ <h1> xác định tiêu đề cấp một trên trang. <h2> xác định tiêu đề cấp hai, <h3> xác định tiêu đề cấp ba.... Ví dụ: tên của thẻ trong bài viết này là tiêu đề cấp hai.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="box-sizing: border-box;"><h1>Tiêu đề lớn và quan trọng</h1><br style="box-sizing: border-box;"><h2>Tiêu đề nhỏ hơn ít hơn</h2> </p></blockquote><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Source Sans Pro", sans-serif; font-size: 17.5px;"><h3>Tiêu đề Phụ</h3></span> </p>

List
Cơ sở 1: Lầu 5 và 8, tòa nhà Khang Thông số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
Cơ sở 2: Lầu 3. tòa nhà Soho.biz (SCJ), số 38 Huỳnh Lan Khanh, Q. Tân Bình, TP.HCM

Số điện thoại: (028)3926.0022 (Q.1) – (028)3997.0033

Email: contact@greenacademy.edu.vn
Website GIT Korea: www.greenart.edu.vn
Copyright GITACADEMY All Rights Reserved


028)
3926
0022
Quận 1


(028)
3926
0022
Tân Bình